Voorwaarden Community Artikels

Op deze pagina vind je enkele voorwaarden terug waaraan je je moet houden om zelf nieuws op Sensei Gaming te plaatsen.

Aan de hand van de onderstaande puntjes worden alle ingezonden artikels geëvalueerd. Dit betreft voorwaarden voor het schrijven van gamenieuws, reviews, previews en specials. Eveneens wordt uitgelegd welke sancties er genomen worden, bv. bij plagiaat.

Voorwaarden voor het schrijven van artikels

 • Alle artikels worden in eigen woorden geschreven, dus geen letterlijke vertaling en geen copy/paste. Quotes mogen wel gekopieerd worden;
 • Bronvermelding is verplicht! Zonder wordt een artikel niet gepubliceerd;
 • Maximum 10 spellingfouten in één artikel, exclusief dt-fouten;
 • Het artikel moet een inleiding hebben en moet verdeeld zijn in alinea’s;
 • De lengte moet ongeveer overeenkomen met die van het bronartikel. Als het bronartikel 500 woorden heeft, kunnen we een tekstje van 100 woorden niet aanvaarden;
 • Het “first come, first serve” principe wordt gehanteerd.

Voorwaarden voor het schrijven van previews

 • Alle reviews worden in eigen woorden geschreven, dus geen letterlijke vertaling van andere bronnen en geen copy/paste. Quotes mogen wel gekopieerd worden;
 • Afkomst van de game vermelden, eventueel met een bewijs (e-mail van uitgever, aankoop Early-access op Steam, bèta uitnodiging, etc…);
 • Een preview moet minstens 500 woorden hebben, tenzij in uitzonderlijk overleg met een eindredacteur;
 • Een preview moet bestaan uit een inleiding, inhoud in alinea’s en een slot;
 • Maximum 20 spellingfouten, exclusief kleine dt-fouten;
 • Voorzie minstens één afbeelding (url plakken op gewenste plaats);
 • Zoek een trailer van de game en plaats de url onderaan de tekst, enkel van een officieel account, tenzij het niet anders kan. Niet verplicht, wel aangeraden.

Pas bij bewijs van waar de game komt, wordt een preview gepubliceerd. Dit kan een e-mail zijn waarin de bètacode stond, een aankoopbewijs van een Early-Access game op Steam, of een andere vorm van bron. Dit om te vermijden dat previews worden geschreven op basis van een trailer, screenshots of gewoonweg verbeelding. Wordt plagiaat ondervonden, dan wordt een preview niet gepubliceerd.

Voorwaarden voor het schrijven van reviews

 • Alle reviews worden in eigen woorden geschreven, dus geen letterlijke vertaling van andere bronnen en geen copy/paste. Quotes mogen wel gekopieerd worden;
 • De review moet minstens 700 woorden hebben, tenzij in uitzonderlijk overleg met een eindredacteur (bv. bij een indie-game met weinig content);
 • De review moet bestaan uit een inleiding, inhoud in alinea’s en een slot;
 • Een review moet een score hebben op verschillende aspecten. Deze aspecten zijn: verhaal (indien aanwezig), gameplay, grafisch, audio, herspeelbaarheid;
 • Maximum 20 spellingsfouten, exclusief kleine dt-fouten;
 • Voorzie een review van minstens twee afbeeldingen (url plakken op gewilde plaats);
 • Zoek een trailer van de game en plaats de url onderaan de tekst, enkel van een officieel account, tenzij het niet anders kan. Niet verplicht, wel aangeraden.

Het “first come, first serve” principe is hier niet van toepassing. Er zijn meerdere gebruikersreviews mogelijk. Wordt plagiaat ondervonden, dan wordt een review niet gepubliceerd.

Voorwaarden voor het schrijven van specials

 • Eigen creatie (geïnspireerd door een bron is toegelaten);
 • Alle specials worden in eigen woorden geschreven, dus geen letterlijke vertaling van andere bronnen en geen copy/paste;
 • Specials worden niet overgenomen van een andere site (valt onder plagiaat);
 • Maximum 20 spellingsfouten, exclusief kleine dt-fouten;
 • Column: minstens 500 woorden;
 • Spotlight van een game: minstens 400 woorden;
 • Verhaal/blog: minstens 600 woorden;
 • Top X: minstens 100 woorden en één afbeelding of video;
 • Voorzie jouw special van minstens één grote afbeelding, die dienst zal doen als afbeelding voor de slider;
 • Geen reclame voor clans, YouTube-accounts en andere sites (wordt bestraft).

Wordt plagiaat ondervonden, dan wordt een special niet gepubliceerd.

Plagiaat

Onder plagiaat valt:

 • Het overnemen van een artikel zonder bronvermelding, preview, review of special;
 • Het hergebruiken van eerder gepubliceerd werk zonder bronvermelding, of het nu een eigen werk is of niet.

Bij Sensei Gaming hechten we hier veel belang aan. Daarom wordt plagiaat streng gestraft:

 • Overtreding 1: de schrijver verliest schrijfrecht voor 24 uur;
 • Overtreding 2: de schrijver verliest schrijfrecht voor 1 week;
 • Overtreding 3: de schrijver verliest schrijfrecht voor 1 maand;
 • Overtreding 4: de schrijver zijn/haar schrijfrechten worden permanent afgenomen. Enkel in overleg met de hoofdredacteurs en eigenaar kunnen deze terug bekomen worden.

Sancties

Wanneer worden sancties uitgedeeld?

 • Misbruiken van de commentsectie;
 • Reclame in reacties, artikels, (p)reviews en specials;
 • Ruzies, flaming, kinderachtige consolewars, …

Welke sancties kunnen er worden uitgedeeld?

 • Overtreding 1: accountban van 24 uur;
 • Overtreding 2: accountban van 1 week;
 • Overtreding 3: accountban van 1 maand;
 • Overtreding 4: accountban van 2 maanden;
 • Overtreding 5: permanente accountban.

Hoewel plagiaat en sancties gescheiden zijn, worden de overtredingen m.b.t. plagiaat wel bij het totaal gerekend. D.w.z. dat bij bijvoorbeeld 3 overtredingen en 2 plagiaat overtredingen eveneens een permanente accountban gegeven wordt. Voor plagiaat gelden bovenstaande sancties echter niet, maar tellen enkel de sancties vernoemd onder ‘Plagiaat’.